Μοντeρνο / Σyγχρονο

Ο σύγχρονος χορός και ειδικότερα η τεχνική release, έχει τη μοναδικότητα να εχει συνεχόμενη τάση εξέλιξης. Πρόκειται για ένα είδος χορού με ευρείς κανόνες. Βασίζεται σε φυσικούς νόμους, στην οστεοκίνηση, στη διαχείρηση του βαρους. Το εργαλείο μας (το σώμα μας) παράγει κίνηση και ανακαλύπτει την αλληλεπίδραση που έχει με το ρυθμο, τον χώρο και το συναίσθημα. Χρησιμοποιώντας μεγάλη γκάμα μουσικής, αντλώντας θέματα από τη καθημερινότητα, ο χορός αυτος ίσως είναι η πιο ενδιαφέρουσα και περιπετειώδης έκφραση της τέχνης.